Hírek

Hirdetmény - Baté településkép védelméről szóló rendelet-módosítás véleményezési szakaszának partnerségi egyeztetéséről

2022-11-27

Tájékoztatjuk Baté közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket, valamint székhellyel, telephellyel, ingatlantulajdonnal rendelkező jogi személyeket (a továbbiakban partnereket), hogy Baté község önkormányzatának képviselő-testülete a 142/2022. (XI.24.) sz. kt. határozattal kezdeményezte a településkép védelméről szóló 12/2018.(IX.24.) sz. önkormányzati rendelet-módosítását annak érdekében, hogy a településképi rendelet előírásai összhangba kerüljenek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIX. törvény 2021. év július 1-jén hatályba lépő módosításának előírásaival.

Általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíja 2022.

2022-09-22

Tudnivalók a 2022/2023-as tanévben az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíján való részvételről:

Beiskolázási támogatás 2022.

2022-09-22

Tájékoztatjuk az érintett szülőket és gyermekeket, hogy Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a batéi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó általános iskolás közép és felsőfokú intézmények nappali tagozatos oktatásban részesülő gyermek és fiatal felnőtt beiskolázásához és az óvodába járó gyermek óvodába járásához 2022-ben is beiskolázási támogatást biztosít.

Gyermeknevelési támogatás 2022.

2022-09-22

Tájékoztatjuk Baté település lakosságát, hogy Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a batéi lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen ott lakó törvényes képviselő részére, aki három éves kor alatti gyermek ellátásáról saját háztartásban gondoskodik és adott évben a gyermekre vonatkozó, beiskolázási támogatásban nem részesült, 2022-ben is gyermeknevelési támogatást biztosít.

Időskorúak támogatása 2022.

2022-09-22

Tájékoztatjuk Baté település lakosságát, hogy Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint támogatást nyújt a batéi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó azon időskorúak részére, akik

Lakossági felhívás barnakőszén igényléséhez

2022-09-22

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára felkérte az önkormányzatokat, hogy mérjék fel a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság részéről jelentkező téli fűtéséhez szükséges barnakőszén mennyiségét, tekintettel arra, hogy az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek.

LOMTALANÍTÁS

2022-09-22

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a KHG Nonprofit Kft. Batéban 2022.10.04-én lomtalanítást fog végezni.

Veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséről

2020-05-17

A 191/2020. (V.8.) Korm.r. alapján a Hivatal a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentéséhez a bejelenteshivatal@bate.hu e-mail címet létrehozta

Kijárási korlátozás

Kijárási korlátozás

2020-03-27

Magyarország kormánya az egész ország területére KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST vezetett be.

Háziorvosi tájékoztatás

Háziorvosi tájékoztatás

2020-03-16

Kedves Betegeink!
Kérem az alábbiak elolvasását és megfontolását.

Óvintézkedésekkel kapcsolatos tájékoztató a Hivatali ügyintézésre vonatkozóan

Óvintézkedésekkel kapcsolatos tájékoztató a Hivatali ügyintézésre vonatkozóan

2020-03-16

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus járvány miatt szükséges az egészségünk megóvása érdekében pár óvintézkedést bevezetni, ami érinti a hivatali ügyintézést is.

Polgármesteri tájékoztatás

Polgármesteri tájékoztatás

2020-03-16

A Kormány által elrendelt rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel, illetve a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében az alábbi helyi intézkedésekről tájékoztatom a lakosságot: