Lakossági tájékoztatás igazgatási szünet elrendeléséről

Címkék: Általános

Tájékoztatom Önöket, hogy a Hivatalt fenntartó önkormányzatok 2022. november 30-ig a 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Batéi Hivatal (Baté Fő u.7. és Mosdósi Kirendeltség (Mosdós, Kossuth u. 1/a), Szentbalázsi Kirendeltség (Szentbalázs, Fő u. 85.) vonatkozásában igazgatási szünetet rendeltek el 2022. év december 22. napjától 2023. év január hónap 06. napjáig, hasonlóan a különleges jogállású, központi szervekhez.

Az Igazgatási szünet elrendelésének oka az önkormányzatok rezsiköltség megtakarítása, és a Hivatal dolgozóinak a szabadságok kiadása.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy anyakönyvi ügyek – születések és haláleset – kivételével ügyfélfogadás nem működik, a fenti időtartam alatt az ügyintézés a Hivatalban szünetel.

Telefonon ügyelet kizárólag anyakönyvi ügyekben, - csak munkaidőben 8.00-16.00 óráig, pénteki napon 8.00- 14.00 óráig- az alábbi telefonszámokon, vagy e-mail címen intézhető és egyeztethető az ügyintézés:

Baté, Fonó, Kaposkeresztúr településen vonatkozásában: 06-30-629-7975 (anyakönyvvezető: Otterbein Csabáné)- jegyzo@bate.hu
Mosdós település vonatkozásában: 06-30-498-6081 (anyakönyvvezető: Bernáth Hajnalka) – aljegyzo@bate.hu
Kaposhomok, Szentbalázs, Cserénfa, Kaposgyarmat, Gálosfa, Hajmás településen vonatkozásában: 06-30-497-0105 (anyakönyvvezető: Török Erzsébet Andrea) anyakonyv.szentbalazs@kapos-net.hu

Kaposhomok időközi polgármesteri választási ügyekkel kapcsolatosan az időközi választás kitűzését követően adunk tájékoztatást.

Amennyiben egyik telefonon anyakönyvi ügyekben az ügyintéző nem érhető el, a másik településen megadott telefonszám is hívható és egyeztethető ügyintézés.

Az igazgatási szünetet megelőző utolsó munkanap, 2022. december 21, az azt követő első munkanap 2023. január 9.

Igazgatási szünet alatt ügyeletre kijelölt nap, amikor a halaszthatatlan ügyek kerülnek elintézésre elsősorban– pénzügyek, utalások, anyakönyvi ügyek, termőföld kifüggesztéssel kapcsolatos ügyek, halaszthatatlan szociális ügyek - kerülnek intézésre

2022. december 29-e csütörtök 9.00- 16.00 óráig és 2023. január 5-e csütörtök 9.00-16.00 óráig.

Kérjük az ügyfeleket, hogy halaszhatatlan ügyeiket 2022.12.21-ig intézzék a hivatalokban december bármely munkanapján, hogy ez miatt senkit se érjen hátrány.

Az igazgatási szünettel érintett önkormányzatok – Baté, Fonó, Kaposkeresztúr, Mosdós, Kaposhomok, Cserénfa, Szentbalázs, Hajmás, Kaposgyarmat, Gálosfa, Hajmás - tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele

a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,

b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,

c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,

d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,

e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,

f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint

g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.

Baté, 2022. november 30.

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző