Beiskolázási támogatás 2022.

Címkék: Általános

Tájékoztatjuk az érintett szülőket és gyermekeket, hogy Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a batéi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó általános iskolás közép és felsőfokú intézmények nappali tagozatos oktatásban részesülő gyermek és fiatal felnőtt beiskolázásához és az óvodába járó gyermek óvodába járásához 2022-ben is beiskolázási támogatást biztosít.

A támogatás teljes összege: óvodás 20.000 Ft

általános iskolás 22.000 Ft

középiskolás, 24.000 Ft

főiskolás egyetemista 50.000 Ft

A beiskolázási támogatás a jövedelemviszonyok vizsgálatával a nagykorú tanuló, vagy a gyermek törvényes képviselője által legkésőbb 2022. október 31. napjáig nyújtható be.

Kérelemhez mellékelni kell a család jövedelem igazolásait (a munkáltató által kiadott keresetigazolás előző havi nettó keresetről, rendszeres pénzellátás esetén az azt megalapozó határozat és a kifizetést igazoló szelvény, nyugdíjszerű ellátásoknál az év eleji elszámolási lap, nyugdíjszelvény, egyéb ellátásoknál az előző hónapban folyósított támogatás, egyéb jövedelemnél határozat, kifizetési bizonylat, vállalkozás esetén adóhatósági igazolás) és közoktatási intézmény által kiállított gyermek iskolalátogatási igazolását, óvodás esetében az óvodába járásról szóló igazolást, amely 2022/2023-as tanévre szóljon.

Támogatás megállapításának feltétele, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg az 500.000 (ötszázezer) forintot.

 A kérelem nyomtatvány a Batéi közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető ügyfélfogadási időben.

A támogatások kifizetésére a kérelem beadását követő hónap 8. napjáig kerül sor.

A Taszári Körzeti Általános Iskolából a Taszári Napsugár Óvodából és a Batéi Szivárvány Tagóvodából az iskolalátogatási és az óvodába járásról szóló igazolásokat a Hivatal beszerzi.