Általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíja 2022.

Címkék: Általános

Tudnivalók a 2022/2023-as tanévben az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíján való részvételről:

Településünkön 2017 óta létezik az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíja. A kezdetektől volt egy „mag”, akik minden évben lelkesen adták be pályázatukat, ezzel is ösztönözve magukat egy jobb teljesítmény elérésére. Aztán ez a társaság szép lassan kiöregedett, és nagyon csekély számmal érkeztek a helyükre új pályázók, pedig egy olyan támogatási formáról van szó, ami nem csak a jó tanulókat, hanem a gyengébb teljesítményű gyerekeket is ösztönzi jobb tanulmányi eredmény elérésére. Ezen az ösztöndíjon tanulmányi átlagtól függetlenül minden 3-8 osztályos általános iskolai tanuló részt vehet, veszíteni valója senkinek nincs!

Ezúton is ösztönözzük a szülőket és tanulókat egyaránt, hogy vegyenek részt a pályázaton. A jobb tanulmányi eredmény eléréséhez bizonyára minden diák számára jó motiváció a pályázati feltételek teljesülése esetén elnyerhető pénzösszeg.

Tudnivalók a 2022/2023-as tanévben az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíján való részvételről:

Az ösztöndíj igénybevétele:

Tanév eleji teendők:

November 30-ig nyilatkozat kitöltése és leadása az Önkormányzati Hivatalban.

A nyilatkozathoz mellékelni kell a tanuló és legalább egyik szülőjének a hozzájáruló és támogató nyilatkozatát a rendelet 1. melléklete alapján, és az általános iskola által kiállított, az intézményvezető által hitelesített előző tanév bizonyítványmásolatát. (nyilatkozat a Hivatalban kérhető)

Tanév végi teendők:

Az ösztöndíj elbírálásához a tanuló tanév eleji vállalásnak igazolására szolgáló bizonyítvány másolatot a tanév zárását követően július 1-jéig kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz.

Tanév végével az általános iskola által kiállított adott tanév év végi bizonyítvány intézményvezető által hitelesített másolatát, 8. évfolyamos tanuló esetében az előző félévi osztályzatát tartalmazó bizonyítvány intézményvezető által hitelesített másolatát és az intézmény által kiállított iskolalátogatási bizonyítványt a tanulói jogviszony igazolásáról.

Ösztöndíj támogatásban részesülhet:

 a, az általános iskola 3. és 4. évfolyamos tanulója, amennyiben az előző tanévben elért tanulmányi átlagát javítja

 b, az általános iskola 5. és 6. évfolyamos tanulója, amennyiben az előző tanévben elért tanulmányi átlagát megtartja,

 c, az általános iskola 7. évfolyamos tanulója, amennyiben az előző tanévben elért tanulmányi átlagát javítja

 d, az általános iskola 8. évfolyamos tanulója, amennyiben az előző tanévben elért tanulmányi átlagát az első tanítási félévben javítja

Tanulmányi átlag: a magatartás és szorgalmi jegyek kivételével a tanuló adott tanévben az összes tantárgyból szerzett osztályzatainak átlaga.

Az ösztöndíj elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el minden év augusztus 20-ig. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és kifizetése:

3-4. évfolyam esetén maximum 20.000 Ft

5-6. évfolyam esetén maximum 30.000 Ft

7-8. évfolyam esetén maximum 40.000 Ft

Az ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a döntést követő 15 napon belül. Az ösztöndíjakat a polgármester adja át.