Hirdetmény - Baté településkép védelméről szóló rendelet-módosítás véleményezési szakaszának partnerségi egyeztetéséről

Címkék: Általános

Tájékoztatjuk Baté közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket, valamint székhellyel, telephellyel, ingatlantulajdonnal rendelkező jogi személyeket (a továbbiakban partnereket), hogy Baté község önkormányzatának képviselő-testülete a 142/2022. (XI.24.) sz. kt. határozattal kezdeményezte a településkép védelméről szóló 12/2018.(IX.24.) sz. önkormányzati rendelet-módosítását annak érdekében, hogy a településképi rendelet előírásai összhangba kerüljenek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIX. törvény 2021. év július 1-jén hatályba lépő módosításának előírásaival.

Tájékoztatjuk a partnereket, hogy a településkép-védelmi rendelet módosítása az E-TÉR digitális egyeztető felületén (https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok ), valamint a www.bate.hu. honlapon megtekinthető.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati rendelettárban (https://or.njt.hu ) megtekinthető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a rendelet módosítás egy véleményezési szakaszból áll, melynek időtartama az E-TÉR digitális egyeztető felültre történő feltöltéstől számított 15 nap. A rendelet november 25-én kerül feltöltésre az E-TÉR-be.

A partnerek észrevételt, javaslatot a partnerségi rendelet alapján az E-TÉR digitális egyeztető felületén, valamint a Polgármesternek címzett, írásban – papír alapon (7258 Baté, Fő u. 7.) vagy elektronikus levél (bate@bate.hu ) formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben tehetnek 2022. december 10-ig.

 

Baté, 2022. november 25.

Pápai Adrienn

alpolgármester