Időskorúak támogatása 2022.

Címkék: Általános

Tájékoztatjuk Baté település lakosságát, hogy Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint támogatást nyújt a batéi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó azon időskorúak részére, akik

a) 62. életévét adott évben betöltött vagy 62 év feletti időskorú, vagy
b) 62 év alatti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) részesülő, vagy
c) 62 év alatti nők kedvezményes öregségi nyugdíjjal rendelkező részére, és
d) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 500.000 Ft (ötszázezer) nem haladja meg.
A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelemigazolásait a fentiekről (munkáltató által kiadott keresetigazolás előző havi nettó keresetről, rendszeres pénzellátás esetén az azt megalapozó határozat, nyugdíjszerű és a rokkantsági ellátás esetén a év eleji elszámolási lap, egyéb ellátásoknál az előző hónapban folyósított támogatás, egyéb jövedelemnél határozat, kifizetési bizonylat, vállalkozás esetén adóhatósági igazolás).

A kérelmet 2022. november 30. napjáig lehet benyújtani Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A támogatás összegét Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben 5.000 Ft-ban állapította meg.

A megállapított támogatások kifizetésére december hónap 15. napjáig kerül sor.