Hírek

Nyári diákmunka - Igényfelmérés

2023-06-13

A Kormány 2023. június 15-től ismételten meghirdeti a ,,Nyári diákmunka 2023." munkaerőpiaci programot, melyhez munkáltatóként önkormányzatunk is csatalakozik.

Postahivatal nyitvatartásának változása

2023-06-13

TÁJÉKOZTATÁS
A BATÉI POSTAHIVATAL NYITVATARTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felhívás ebösszeírásra

2023-06-12

Felhívom a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2023.

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2023.

2023-04-13

A Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz, mely hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma.

Gyászjelentés

2023-03-10

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, és szerették, hogy életének 51. évében, 2023. március 4-én, türelemmel és méltósággal viselt hosszantartó súlyos betegségben elhunyt Patakiné Kercsó Szilvia Baté Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

Lakossági tájékoztatás igazgatási szünet elrendeléséről

2022-12-02

Tájékoztatom Önöket, hogy a Hivatalt fenntartó önkormányzatok 2022. november 30-ig a 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Batéi Hivatal (Baté Fő u.7. és Mosdósi Kirendeltség (Mosdós, Kossuth u. 1/a), Szentbalázsi Kirendeltség (Szentbalázs, Fő u. 85.) vonatkozásában igazgatási szünetet rendeltek el 2022. év december 22. napjától 2023. év január hónap 06. napjáig, hasonlóan a különleges jogállású, központi szervekhez.

Hirdetmény - Baté településkép védelméről szóló rendelet-módosítás véleményezési szakaszának partnerségi egyeztetéséről

2022-11-27

Tájékoztatjuk Baté közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket, valamint székhellyel, telephellyel, ingatlantulajdonnal rendelkező jogi személyeket (a továbbiakban partnereket), hogy Baté község önkormányzatának képviselő-testülete a 142/2022. (XI.24.) sz. kt. határozattal kezdeményezte a településkép védelméről szóló 12/2018.(IX.24.) sz. önkormányzati rendelet-módosítását annak érdekében, hogy a településképi rendelet előírásai összhangba kerüljenek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIX. törvény 2021. év július 1-jén hatályba lépő módosításának előírásaival.

Általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíja 2022.

2022-09-22

Tudnivalók a 2022/2023-as tanévben az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíján való részvételről:

Beiskolázási támogatás 2022.

2022-09-22

Tájékoztatjuk az érintett szülőket és gyermekeket, hogy Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a batéi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó általános iskolás közép és felsőfokú intézmények nappali tagozatos oktatásban részesülő gyermek és fiatal felnőtt beiskolázásához és az óvodába járó gyermek óvodába járásához 2022-ben is beiskolázási támogatást biztosít.

Gyermeknevelési támogatás 2022.

2022-09-22

Tájékoztatjuk Baté település lakosságát, hogy Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a batéi lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen ott lakó törvényes képviselő részére, aki három éves kor alatti gyermek ellátásáról saját háztartásban gondoskodik és adott évben a gyermekre vonatkozó, beiskolázási támogatásban nem részesült, 2022-ben is gyermeknevelési támogatást biztosít.

Időskorúak támogatása 2022.

2022-09-22

Tájékoztatjuk Baté település lakosságát, hogy Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint támogatást nyújt a batéi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó azon időskorúak részére, akik