Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése

Kedvezményezett: Baté Községi ÖnkormányzatSzechenyi2020_logo.png.png
Projekt címe: Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 75 143 445 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2018. október 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett infrastrukturális tevékenységek a helyi védelem alatt álló épület energetikai korszerűsítése során zárófödém és pince födém hőszigetelése, tornaszoba teljes hőszigetelése, fűtés korszerűsítés, a villamos hálózat teljes felújítása, a víz és szennyvízhálózat teljes felújítása, személyzeti öltöző és vizesblokk kialakítása. A fejlesztéssel érintett épület a község centrumában az önkormányzat és a kultúrház szomszédságában helyezkedik el. Az óvoda és a tornaszoba összekapcsolásához, akadálymentes megközelítéséhez új, fedett rámpa és külső folyosó épül. Napelemek által termelt villamos energia szolgál a használati melegvíz előállításhoz. A tervezett beruházás önállóan megvalósítható tevékenységeként valósulna meg az épület átalakítása, az előírásoknak megfelelő tornaszoba és egyéb kötelező helyiségek kialakítása révén. Önállóan támogatható tevékenység továbbá az eszközbeszerzés is, melynek keretében konyhai eszközök és berendezések kerülnek beszerzésre. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása valósul meg.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041