Beiratkozás 2013.

Óvodai Beiratkozás


Kedves Szülők!

 

A batéi Szivárvány Óvoda szeretettel várja a 2013/2014-es nevelési évre gyermeküket intézményünkbe beiratkozni szándékozó kedves szülőket és gyermekeket.

A beiratkozás ideje: 2013. április  23 -24-ig (8-15 óráig)

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz szíveskedjenek magukkal hozni:

  • A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonatát, lakcím kártyáját, TAJ kártyáját
  • Az óvodai jelentkezést végző szülő (vagy törvényes képviselő) személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját.
  • Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az erről szóló határozatot

 

Kérjük Önöket, hogy a beiratkozáson gyermekükkel együtt szíveskedjenek megjelenni.

A 2013/2014-es nevelési évre azok a gyermekek iratkozhatnak be az óvodába, akik 2013. június 01. és 2014. május 31. között töltik be a 3. életévüket.

Azoknak a gyermekeknek is be kell iratkozniuk, akik 2013. jún. 01-től 4. vagy 5. életévüket betöltötték, és nem jártak óvodába.

Akik érdeklődnek óvodánk iránt -végleges döntésük előtt- kérjük, látogassanak meg minket!

Minden érdeklődőt szeretettel vár a batéi Szivárvány Óvoda minden dolgozója!

Zsalakó Ernőné

tagóvoda vezető