Pályázat - Belterületi vízrendezés Batéban, Petőfi u.

szt+.png

A kedvezményezett neve: Baté Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Belterületi vízrendezés Batéban, Petőfi u.
A szerződött támogatás összege: 132 076 927,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település bel- és külterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban. A fejlesztés során megvalósul a település Petőfi utcájában levő vízelvezető rendszer rekonstrukciója, felújítása, valamint az az ezek által összegyüjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme, közérzete javítható. A projektben a Petőfi u. teljes hossza és a Kossuth u. déli szakasza kerül korszerűsítésre. 197 fm földárok rekonstrukció és 1744 fm burkolt árok rekonstrukció, 12 db áteresz tisztítása, 39 db kapubejáró, 7 db út alatti áteresz átépítése. A fejlesztéssel érintett területen 237 fő lakik 95 ingatlanban, melyek becsült értéke az ingatlan.com honlap ingatlanárainak átlagát véve megközelítőleg 1,15 milliárd Ft. A projektbe szemléletformálás betervezésre került.

A támogatást igénylő vállalja a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartja, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat — többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával — biztosítjuk. A támogatást igénylő vállalja, hogy figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.