Beiskolázási támogatás

Címkék: Általános

Tájékoztatás beiskolázási támogatásról

Baté Község önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások egyes szabályairól szóló módosított  1/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletének 18. §-a  az alábbiak szerint szabályozza a beiskolázási támogatást:

„18. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves szociális segélykeret összegének figyelembevételével beiskolázási támogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az általános iskolás, közép és felsőfokú intézmények nappali iskolarendszerű oktatásában részesülő gyermek és fiatal felnőtt beiskolázásához és az óvodába járó gyermek óvodába járásához.”

(2) A települési beiskolázási támogatás megállapítására a jövedelemviszonyok vizsgálata nélkül az (1) bekezdésben foglaltat jogosultaknak kérelemre állapítható meg.

(5) A beiskolázási támogatási kérelmet augusztus 1-től december 30-ig lehet beadni.

(6) A beiskolázási támogatás kifizetésének feltétele a közoktatási intézmény által kiállított a gyermek iskolalátogatási bizonyítványának, óvodás esetében az óvodába járásáról szóló igazolás bemutatása.

(7) Az egyedi támogatási kérelmekről a képviselő-testületi határozatban foglalt támogatási összeg figyelembevételével átruházott hatáskörben a polgármester dönt. „

A képviselő-testület 2016. augusztus 8-i ülésén az alábbiak szerint határozta meg a beiskolázási támogatások egyszeri összegét:

-      óvodásoknak                                                 9.000 Ft,

-      általános iskolásoknak                                11.000 Ft,

-      középiskolásoknak                                      12.000 Ft,

-      főiskolásoknak, egyetemistáknak               25.000 Ft.

A beiskolázási támogatásra kérelmet kell beadni.

A nyomtatványok a Hivatalban (Baté, Fő u. 7.) átvehetők. A kérelemhez iskolalátogatási bizonyítványt kell csatolni.

A támogatások kifizetésére a kérelmek elbírálását követően folyamatosan kerül sor.

 

Baté, 2016. augusztus 9.

Zsalakó Ernő

polgármester