Szociális célú tűzifa támogatás

Címkék: Általános

A képviselő-testület a 2015. november 19-én hozott rendelete alapján szociális célú tűzifát biztosít kérelem alapján a rászorulók részére az alábbiak szerint:

A rászorulók részére vissza nem térítendő természetbeni támogatásként maximum 2m3, minimum 1m3 tűzifát biztosít elsődlegesen kérelemre annak a személynek,

-       aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

  • aa) aktív korúak ellátására,
  • ab) időskorúak járadékára,
  • ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakásfenntartási támogatásra jogosult,

továbbá:

-       a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család továbbá

-       családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft) nem haladja meg, egyedülálló esetén a 300%-át (85.500 Ft), továbbá

-        akinek az Esély Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Integrált Szociális Központ házigondozója a szociális célú tűzifával történő ellátást kihűlés, fagyhalál, fűtés miatti veszélyeztetés (gyermekek, beteg idős emberek fűtés nélkül) életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása miatt, a krízis helyzetére tekintettel javasolja. „

Az önkormányzat rendelete alapján támogatásban elsődlegesen azokat a személyeket lehet részesíteni, akik aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában részesülnek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő családok és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező, ha az ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető, akinek az ingatlanán biztosított a téli fűtésre a tűzifával való ellátottság,

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatára használhatja fel.

A támogatás forrása 35 m3-ig központi szociális célú tűzifa támogatás, és az Önkormányzat által biztosított további 25 m3 tűzifa saját forrásból összesen 60 m3 erejéig.

Kérelem igényelhető helyben a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban, Baté, Fő u.7, valamint itt letölthető.

Tűzifa kérelem.pdf (74610 bájt)

 

A kérelmet 2015. december 10-ig lehet benyújtani a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz Baté, Fő u.7.

A határidő elmulasztása jogvesztő.